Vážená paní doktorko, pane doktore,

na základě usnesení sjezdu ČLK byla stanovena výše členského příspěvku ČLK pro rok 2017 v nezměněné výši, takto:

Skupina 1 Soukromí lékaři a lékaři ve vedoucí funkci  2.930 Kč
Skupina 2 Zaměstnanci a ostatní lékaři  2.140 Kč
Skupina 3a Absolventi neplatící
V kalendářním roce, kdy lékař ukončil lékařskou fakultu, a i v kalendářním roce následujícím je osvobozen od placení příspěvku na činnost, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání
 0 Kč
Skupina 3b Absolventi platící
Ve 3. kalendářním roce, po ukončení lékařské fakulty, platí lékaři pouze snížený příspěvek, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání
 950 Kč
Skupina 4 Nepracující důchodci  470 Kč
Skupina 6 Lékařky na mateřské dovolené
Stav k 1.3.2013 + písemné prohlášení (každoročně)!
0 Kč
Skupina 7 Pozdní vstup 10.000 Kč

Rozhodnutím představenstva OS ČLK Benešov nepracující důchodci nad 75 let jsou od platby osvobozeni = neplatí.

Členové/členky pobírající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (skupina 6) mohou být do této skupiny zařazeni jen v případě, že na sekretariát OS ČLK doručí prohlášení, že jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a nepracují.

Příspěvek na činnost je splatný předem k 1.3.2015. Stanovení výše členského příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku, t j. k 1.3.

Platbu proveďte bankovním převodem z Vašeho účtu na účet ČLK č. 320209399/0800, jako variabilní symbol je třeba použít Vaše datum narození.

Pokud nemáte účet, platbu je možno provést v kanceláři OS ČLK u paní Šimákové 604640615.

Prohlášení ve spodní části dopisu, prosím, vyplňte a vraťte na adresu: OS ČLK, Máchova 400, 256 01 Benešov nebo pošlete jen e-mail zprávu.

Dopis včetně prohlášení je k dispozici ke stažení zde.