Usnesení členské schůze OS ČLK Benešov ze dne 14.12.2010