Zápis z jednání představenstva OS ČLK Benešov dne 13.12.2016