Zápis z jednání komise pro schvalování PVT OS ČLK Benešov ze dne 13.6.2003