Zápis z jednání představenstva OS LK Benešov dne 9.12.2015