Vážené kolegyně , vážení kolegové,

Asi jste již něco zaslechli o chystaném  pořízení nového, většího  , centrálního Domu lékařů ČLK v Praze.  Jak jistě víte, původní Lékařský dům připadl Společnosti  Jana Evangelisty Purkyně ( JEP ) a to z prostého důvodu . Za socialismu byla Česká lékařská společnost zrušena . Jakousi nástupnickou  ,  i když z principu naprosto odlišnou   organizací  , byla   v té době jedině SČL- JEP . Současné prostory centra ČLK  , které jsou  v Praze 6 , v místech pod Nemocnicí   Na Homolce , jsou malé a nevhodné . Ne v neposlední  řadě  se  utrácí   hodně peněz za pronájmy  pro vzdělávací akce , pořádané komorou . Roste samozřejmě profesionální aparát , včetně právnických služeb atd., atd . Sjezdem ČLK v r 2016  byl schválen záměr postavit nebo koupit nový  vhodný objekt.  Představenstvo centra  ČLK  se výběrem domu  nebo stavby  zabývalo a přikládám  výsledek. Administrativní budova v Praze 9  .  Centrum počítá se 40 miliony z vlastních zdrojů , včetně bezúročných půjček a příspěvků od okresních sdružení , zbytek bude financovat úvěrem . Původní prostory se budou prodávat. Ekonomický úsek v Olomouci bude zachován .

Na hodně otázek odpovídá přiložený dopis  delegátům sjezdu  ČLK , který nás čeká tento víkend,  11-12 / XI   2017 v Brně. Jsme neustále rostoucí sdružení s malými  režijními náklady . Centrum nám zajišťuje většinu servisu, který ke své práci potřebujeme . Nejen našemu sdružení  , ale i každému jednotlivému lékaři/lékařce z OS Benešov  . Na představenstvu  OS Benešov jsme vše probrali a došli jsme k závěru  , že půjčka nemá centru smysl , vždyť i my jsme součástí celé ČLK . Nebudu  Vás napínat ,  odhlasovali jsme příspěvek centru na nákup Domu lékařů v celkové výši 300 tisíc korun. Málo kdo to ví , ale jsme opravdu bohaté sdružení, které každým rokem zvyšuje svůj zůstatek na účtě. K našemu dalšímu hospodaření nám zbývá dalších 300 tisíc ….

Věřím, že s rozhodnutím představenstva OS ČLK Benešov  souhlasíte , případné dotazy samozřejmě odpovím.

P. Kubarič , předseda