Obecné informace

Zemřel MUDr. Richard Zdráhal

Zemřel náš táborský kolega, praktický lékař , MUDr. R. Zdráhal.  Určitě si na něj vzpomínáte z našich seminářů , kterých se rád zúčastňoval .  Za sebe mohu napsat, že patřil k dobrým kolegům, s kterým jsem rád spolupracoval. Po dohodě  s rodinou pana doktora ,  Vás informuji o této smutné zprávě.    drKubarič

 

 

Dům lékařů Praha

Vážené kolegyně , vážení kolegové,

Asi jste již něco zaslechli o chystaném  pořízení nového, většího  , centrálního Domu lékařů ČLK v Praze.  Jak jistě víte, původní Lékařský dům připadl Společnosti  Jana Evangelisty Purkyně ( JEP ) a to z prostého důvodu . Za socialismu byla Česká lékařská společnost zrušena . Jakousi nástupnickou  ,  i když z principu naprosto odlišnou   organizací  , byla   v té době jedině SČL- JEP . Současné prostory centra ČLK  , které jsou  v Praze 6 , v místech pod Nemocnicí   Na Homolce , jsou malé a nevhodné . Ne v neposlední  řadě  se  utrácí   hodně peněz za pronájmy  pro vzdělávací akce , pořádané komorou . Roste samozřejmě profesionální aparát , včetně právnických služeb atd., atd . Sjezdem ČLK v r 2016  byl schválen záměr postavit nebo koupit nový  vhodný objekt.  Představenstvo centra  ČLK  se výběrem domu  nebo stavby  zabývalo a přikládám  výsledek. Administrativní budova v Praze 9  .  Centrum počítá se 40 miliony z vlastních zdrojů , včetně bezúročných půjček a příspěvků od okresních sdružení , zbytek bude financovat úvěrem . Původní prostory se budou prodávat. Ekonomický úsek v Olomouci bude zachován .

Na hodně otázek odpovídá přiložený dopis  delegátům sjezdu  ČLK , který nás čeká tento víkend,  11-12 / XI   2017 v Brně. Jsme neustále rostoucí sdružení s malými  režijními náklady . Centrum nám zajišťuje většinu servisu, který ke své práci potřebujeme . Nejen našemu sdružení  , ale i každému jednotlivému lékaři/lékařce z OS Benešov  . Na představenstvu  OS Benešov jsme vše probrali a došli jsme k závěru  , že půjčka nemá centru smysl , vždyť i my jsme součástí celé ČLK . Nebudu  Vás napínat ,  odhlasovali jsme příspěvek centru na nákup Domu lékařů v celkové výši 300 tisíc korun. Málo kdo to ví , ale jsme opravdu bohaté sdružení, které každým rokem zvyšuje svůj zůstatek na účtě. K našemu dalšímu hospodaření nám zbývá dalších 300 tisíc ….

Věřím, že s rozhodnutím představenstva OS ČLK Benešov  souhlasíte , případné dotazy samozřejmě odpovím.

P. Kubarič , předseda

 

Koncerty na výročních schůzích ČLK Benešov

Kolegyně, kolegové,

Čas opravdu letí , koncert paní Budweiserové v S-centru  byl opravdu  na podzim roku 2016.  Výroční schůze ČLK by neměla být nudná  a díky paní Budweiserové nudná opravdu nebyla. Přikládám obrázky ,        bylo to fajn.

Jenom pro připomenutí , už jsme viděli  “Two  Voices”  na Zámku Jemniště , na Státním zámku Konopiště jsme si poslechli show mistra Pavla Šporcla. Industriální show rockové skupiny Bryce Bechlera                        v benešovském pivovaře zkazila zima a prudký déšť. Otrlí a neklidní tančili i v dešti, vzpomínáte?

Letos jsme na představenstvu OS ČLK  na představenstvu ČLK neměli nápady , ze základny taky bylo ticho  , proto  bohužel hudba nebude . Zavolejte , napište co byste – bychom chtěli .  Je nejvyšší čas zamluvit na příští rok někoho výjimečného . Zapřemýšlejte  i o místě.

P. Kubarič , předseda

Irena Budweiserová  na výroční schůzi ČLK Benešov . S-centrum 2016 .

 

 

Členské příspěvky na rok 2017

Vážená paní doktorko, pane doktore,

na základě usnesení sjezdu ČLK byla stanovena výše členského příspěvku ČLK pro rok 2017 v nezměněné výši, takto:

Skupina 1 Soukromí lékaři a lékaři ve vedoucí funkci  2.930 Kč
Skupina 2 Zaměstnanci a ostatní lékaři  2.140 Kč
Skupina 3a Absolventi neplatící
V kalendářním roce, kdy lékař ukončil lékařskou fakultu, a i v kalendářním roce následujícím je osvobozen od placení příspěvku na činnost, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání
 0 Kč
Skupina 3b Absolventi platící
Ve 3. kalendářním roce, po ukončení lékařské fakulty, platí lékaři pouze snížený příspěvek, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání
 950 Kč
Skupina 4 Nepracující důchodci  470 Kč
Skupina 6 Lékařky na mateřské dovolené
Stav k 1.3.2013 + písemné prohlášení (každoročně)!
0 Kč
Skupina 7 Pozdní vstup 10.000 Kč

Rozhodnutím představenstva OS ČLK Benešov nepracující důchodci nad 75 let jsou od platby osvobozeni = neplatí.

Členové/členky pobírající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (skupina 6) mohou být do této skupiny zařazeni jen v případě, že na sekretariát OS ČLK doručí prohlášení, že jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a nepracují.

Příspěvek na činnost je splatný předem k 1.3.2015. Stanovení výše členského příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku, t j. k 1.3.

Platbu proveďte bankovním převodem z Vašeho účtu na účet ČLK č. 320209399/0800, jako variabilní symbol je třeba použít Vaše datum narození.

Pokud nemáte účet, platbu je možno provést v kanceláři OS ČLK u paní Šimákové 604640615.

Prohlášení ve spodní části dopisu, prosím, vyplňte a vraťte na adresu: OS ČLK, Máchova 400, 256 01 Benešov nebo pošlete jen e-mail zprávu.

Dopis včetně prohlášení je k dispozici ke stažení zde.