Obecné informace

Informace ke smlouvám o lektorském dohledu

Informace k trvání či ukončování smluv o lektorském dohledu (LS) mezi lektorem a školitelem jsme kontaktovali právní oddělení ČLK. Skutečností je, že dle Stavovského předpisu ČLK č. 11, platnost LS trvá až do doby vypovězení lektorem a to písemnou formou s dokladem o doručení školenci. Z toho vyplývá, že platnost smlouvy nekončí odchodem školence z daného zdravotnického zařízení, ani odchodem na mateřskou dovolenou. V případě, že lektor bude smlouvu vypovídat, prosíme o zaslání kopie do kanceláře OS ČLK Benešov, kvůli evidenci smluv o lektorském dohledu.

Příspěvek na vzdělávání lékařů

O příspěvek na vzdělávání lékařů máte možnost požádat představenstvo OS ČLK Benešov do 23.12.2019.

Přílohy: doklad o zaplacení akce, kopii dokladu o účasti a jenu větu: Žádám o příspěvek na vzdělávání……………. a číslo Vašeho účtu.