Obecné informace

Informace ke smlouvám o lektorském dohledu

Informace k trvání či ukončování smluv o lektorském dohledu (LS) mezi lektorem a školitelem jsme kontaktovali právní oddělení ČLK. Skutečností je, že dle Stavovského předpisu ČLK č. 11, platnost LS trvá až do doby vypovězení lektorem a to písemnou formou s dokladem o doručení školenci. Z toho vyplývá, že platnost smlouvy nekončí odchodem školence z daného zdravotnického zařízení, ani odchodem na mateřskou dovolenou. V případě, že lektor bude smlouvu vypovídat, prosíme o zaslání kopie do kanceláře OS ČLK Benešov, kvůli evidenci smluv o lektorském dohledu.

Příspěvek na vzdělávání lékařů

O příspěvek na vzdělávání lékařů máte možnost požádat představenstvo OS ČLK Benešov do 23.12.2019.

Přílohy: doklad o zaplacení akce, kopii dokladu o účasti a jenu větu: Žádám o příspěvek na vzdělávání……………. a číslo Vašeho účtu.

Sjezd ČLK v Brně

Kolegové,

O víkendu 23-24/ XII 2019 jsme se zúčastnili  jako delegáti  ,autor článku a MUDr. Pavel  Zídek ,  řádného  , výročního , sjezdu ČLK v Brně v hotelu  Voroněž.  Sjezd nebyl volební, přesto atmosféra  byla někdy výbušnější.  O podrobnostech se dočtete na celostátním webu ČLK , já vybírám pouze  pár bodů:

Byl odhlasován plánovaný úvěr  na rekonstrukci Domu lékařů ve Vysočanech. Stavba by měla být hotova do dalšího sjezdu. Už se těšíme.

Příspěvky se nemění .

Co se mění a to raketově , je skladba lékařů v Česku. prof. RNDr.   z ÚZISu měl opět prezentaci při které nám tuhl úsměv. Náklady na léčbu budou v budoucích cenách v roce 2030 trojnásobné . Je sestupná demografická linie lékařů/ lékařek , rozumějte  u zvířat  by se řeklo  nezvratný úhyn. Ale ! máme ještě šanci v nastávajících 15  letech. Když se čísel chopí  osvícení politici a začnou konat .Zachránit nás mohou pouze čeští lékaři/ lékařky  , kterých musí vystudovat dostatek  a musí mít podmínky pro práci  a vzdělávání v ČR .

Přikládám graf hrůzy. Vyplývá z něj, že náklady na zdravotní péči se v roce 2030  ztrojnásobí  z cca 20 mld. na  600mld. Naštěstí vláda na tento problém již reaguje a od příštího roku navyšuje platbu za státního pojištěnce o 49Kč/ měsíčně .

Tak hodně zdaru.

Váš Petr Kubarič

Koncert , prohlídka Benešova a taky volby do OS ČLK .

 

 

Kolegové, tak jsme   volby  na pozice  OS  ČLK Benešov  zvládli .                      31.října se nás sešlo sice málo, 49 ( !) + doprovod , ale zato samé prověřené a známé tváře. Jako host přijel i JUDr. Jan Mach , který  zde vyrůstal část dětství a má to tady rád.  Nejprve nás  provedla průvodkyně  z městského muzea po zajímavostech Benešova. V pracovním shonu chodíme stokrát kolem  nějaké zdi . Asi málokdo věděl , že za   ní je Nový židovský hřbitov i s pomníčkem zastřelených uprchlíků z  transportu  z doby      2. světové války . O výstavě ze života bývalého židovského obyvatelstva Benešova ani nemluvě.  Několik z nás vědělo něco o nedostavěném, pobořeném, klášteře  Na Karlově , ale ve vedlejší ulici  nás čekala historická lahůdka. Věděli jste , že  zvon v historické  Zvonici je  druhý nejstarší  na území bývalého Československa a pochází z první poloviny  14. století?  Zachoval se díky náhodě  , když odpočíval 300 let zahrabán v troskách pobořené původní  zvonice…

Raut z restaurace Zelený strom  byl samá delikatesa. Při jídle proběhly nenápadně zprávy o činnosti primáře MUDr. Boučka ( revizní komise) a moje  krátká zpráva o činnosti a hospodaření ČLK. Někdy mezi tím vším proběhly i volby. Doufám, že Vám vybraná swingující  muzika, The Blue orchestra , vyhovovala. Potlesk patřil nejen  muzikantům, ale i odvážlivcům ,  kteří tančili  v zadních řadách.  Já nenašel dost klidu a odvahy. Snad se ty taneční kroky doučím do příště.

S optimistickým pozdravem , tak zase na viděnou příště , Váš  Petr Kubarič