O příspěvek na vzdělávání lékařů máte možnost požádat představenstvo OS ČLK Benešov do 23.12.2019.

Přílohy: doklad o zaplacení akce, kopii dokladu o účasti a jenu větu: Žádám o příspěvek na vzdělávání……………. a číslo Vašeho účtu.