Kolegové,

připomínám Vám důležité datum  a místo  pro benešovké  sdružení  ČLK .
 31.října . 2019 , 16 hodin, Hotel Pošta.
Končí nám volební období a proto pořádáme volby do stálých orgánů  OS  ČLK Benešov.
Všem lékařům, kteří se v minulém období podíleli na činnosti, jménem představenstva   děkuji.
Samozřejmě i členům představenstva , snad se to dalo vydržet.
Volby jsou nudný úřad  , proto jsme se je pokusili  trochu  vylepšit.  Čekáme Vás po  komentované prohlídce  Benešova  u rautu, nenápadně proběhnou volby a zpráva o činnosti. Na závěr trochu hudby , swingový orchestr Blue Orchestra pod vedením pana Pavla Fořta.
Přikládám  seznam kandidátů do voleb.
Máte-li někdo další zájem o aktivní  činnost v OS , jste vítáni na jakýkoliv post.
Kontaktujte  paní Šimákovou  , ideálně do 25.10.  2019.
Máte-li někdo  nějaký příspěvek    nebo návrh do usnesení , platí totéž.
S pozdravem P. Kubarič, předseda  ČLK

Kandidáti OS ČLK Benešov dne 31. 10. 2019

Předseda  MUDr. Kubarič Petr Revizní komise
Představenstvo MUDr. Bouček Vladimír
MUDr. Petrů Vít MUDr. Pečenka Jaroslav
MUDr. Horálková Jana MUDr. Bláha Michal
MUDr. Vejvodová Jiřina MUDr. Hajas Vojtěch
MUDr. Voříšková Jana MUDr. Maršík Stanislav
MUDr. Potančoková Helena MUDr. Zemánková Elsa
Čestná rada
MUDr. Matoušek Stanislav Delegáti sjezdu
MUDr. Bažant Ondřej MUDr. Zídek Pavel
MUDr. Michálek Tomáš MUDr. Navrátil Karel
MUDr. Dvořáková Růžena MUDr. Fumferová Mil. – náhradník
MUDr. Pěkná Jana