Vítejte na stránkách OS ČLK Benešov

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů. Byla zřízena zákonem č. 220/1991 Sb. České národní rady a je obdobou samosprávy místní (např. městské či krajské). Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK.

Česká lékařská komora

  • dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,
  • zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů,
  • posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů a chrání jejich profesní čest,
  • vede seznam členů a zveřejňuje o svých členech zákonem stanovené informace.

Aktuality OS ČLK Benešov

Volby do OS ČLK Benešov 31.10. 2019

Kolegové, připomínám Vám důležité datum  a místo  pro benešovké  sdružení  ČLK .  31.října . 2019 , 16 hodin, Hotel Pošta. Končí nám volební období a proto pořádáme volby do stálých orgánů  OS  ČLK Benešov. Všem lékařům, kteří se v minulém období podíleli na činnosti,...

číst více