Vítejte na stránkách OS ČLK Benešov

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů. Byla zřízena zákonem č. 220/1991 Sb. České národní rady a je obdobou samosprávy místní (např. městské či krajské). Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK.

Česká lékařská komora

  • dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,
  • zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů,
  • posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů a chrání jejich profesní čest,
  • vede seznam členů a zveřejňuje o svých členech zákonem stanovené informace.

Aktuality OS ČLK Benešov

Informace ke smlouvám o lektorském dohledu

Informace k trvání či ukončování smluv o lektorském dohledu (LS) mezi lektorem a školitelem jsme kontaktovali právní oddělení ČLK. Skutečností je, že dle Stavovského předpisu ČLK č. 11, platnost LS trvá až do doby vypovězení lektorem a to písemnou formou s dokladem o...

číst více

Příspěvek na vzdělávání lékařů

O příspěvek na vzdělávání lékařů máte možnost požádat představenstvo OS ČLK Benešov do 23.12.2019. Přílohy: doklad o zaplacení akce, kopii dokladu o účasti a jenu větu: Žádám o příspěvek na vzdělávání................ a číslo Vašeho...

číst více

Sjezd ČLK v Brně

Kolegové, O víkendu 23-24/ XII 2019 jsme se zúčastnili  jako delegáti  ,autor článku a MUDr. Pavel  Zídek ,  řádného  , výročního , sjezdu ČLK v Brně v hotelu  Voroněž.  Sjezd nebyl volební, přesto atmosféra  byla někdy výbušnější.  O podrobnostech se dočtete na...

číst více