Vítejte na stránkách OS ČLK Benešov

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů. Byla zřízena zákonem č. 220/1991 Sb. České národní rady a je obdobou samosprávy místní (např. městské či krajské). Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK.

Česká lékařská komora

  • dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,
  • zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů,
  • posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů a chrání jejich profesní čest,
  • vede seznam členů a zveřejňuje o svých členech zákonem stanovené informace.

Aktuality OS ČLK Benešov

GDPR souhlas

Dobrý den, dne 24.5.2018 členy ČLK oslovilo Centrum ČLK v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů s prosbou o udělení souhlasu s evidencí e-mail adresy pro zasílání informací vztahujících se výhradně k činnosti ČLK. Protože vypršela možnost takto poslat...

číst více