Zápis z Okresního shromáždění OS ČLK Benešov ze dne 14.2.2013