OS ČLK Benešov

Návrh na udělení čestné medaile ČLK 2021

Vážené představenstvo OS ČLK Benešov, píšu Vám jako člen OS ČLK Benešov a žádám Vás o schválení udělení Čestné medaile ČLK člence našeho sdružení . Tuto medaili mohou udělit

okresní sdružení svým členům za celoživotní práci nebo mimořádný čin.

( Stavovský předpis 14. , § 9. )

V minulém roce jsme se setkali s dosud neznámou situací, pandemií COVID. Kalamita dopadla celou tíží na zdravotníky , lékaře. Přetížení a zahlcení nemocnic , s umíráním pacientů nejen v rizikových skupinách, postihlo i Benešov. Státní správa zaspala a řídila se spíše pokusy o líbivou politiku.

Už to tak je, že my lékaři , jsme uvyklí hledat pomoc pouze na konci své vlastní paže . Faktem je, že nejsme všichni z ocele nebo křemene. Byli i tací, kteří zavřeli, zabednili se jako ve středověku, za morové epidemie , vyčkávali a doslova hodili svou práci na jiné. A nebyli to jen řadoví lékaři.

Naštěstí máme mezi sebou výjimečnou ženu, primářku ARO , MUDr. Janu Pěknou. Podařilo se jí a jejímu týmu ARO Nemocnice Benešov , zorganizovat péči o nejtěžší COVID pacienty z okresu . Fakticky rozšířila oddělení ARO i na ventilovaná lůžka na MOJIP v budově interních oborů . MUDr. Pěkná , se svým týmem , nastartovala procesy, které se poté aplikovali i na COVID lůžkách v celé nemocnici. Lékaři z nemocnice s ní konzultovali léčebné postupy a ona to byla, kdo indikovala a nesla konečnou zodpovědnost . Často truchlivou.

Připomínám jak se neustále měnily názory odborníků , i celosvětově , na léčbu.

Nezapomínejme na silný tlak politiků , či lobby (??) , s prosazováním různých léčiv.

Kolegové, máme selektivní paměť, na špatné rádi zapomínáme. Bylo to peklo.

Neměli bychom zapomenout i na ty , kteří nám to pomohli zvládnout.

Navrhuji tedy prim. MUDr. Pěknou na Čestnou medaili OS ČLK Benešov současně s udělením peněžitého ocenění 20 tisíc korun z prostředků OS ČLK Benešov. Myslím si, že svou prací odvedla výbornou PR službu lékařům z okresu i celé Nemocnici R+S Benešov .

14.9. 2021 , MUDr. Petr Kubarič
prim. MUDr. Jana Pěkná