Konopiště  2018

Boni Pueri

Shromáždění na Konopišti   je za námi.  Na Konopišti nás bylo 72  + 41 doprovázející.  Primář Bouček  , předseda revizní komise , přednesl zprávu o stížnostech na lékaře. Je trvalý nástup stížností. Stěžovatelé se odvolávají asi z jedné čtvrtiny.  Revizní komise zatím agendu zvládá, pane primáři, děkujeme za odvedenou práci.  Kancelář OS je  v areálu Nemocnice R+S, vedle jeslí . Naše sekretářka, paní Šimáková  pracuje  spolehlivě a má velký  podíl na úspěchu akce Konopiště. Děkuji členům představenstva   za  jejich čas . I letos se zúčastním sjezdu ČLK, který bude tentokrát v Praze. Pojede se mnou delegát, MUDr.Zídek

Kancelář máme  dovybavenou  nábytkem,  technikou. Na účtě  máme nyní kolem 500 tis. Kč. Přispěli jsme   částkou  300 tis. Kč  na Dům lékařů  v Praze ,  Vysočanech. V domě dobíhají nájmy a snad bude 1.4. 2019  zahájena rekonstrukce v hodnotě asi 50 mil. Kč. Centrum ČLK s právním oddělením vyjednává podmínky nových Rámcových smluv pro  soukromé lékaře ( poskytovatele) . Ve vlastním zájmu pečlivě sledujte. ČLK odmítá projekt Ukrajina. Upozorňujeme  , že pracovníci  z mimo EU států , jsou do aprobační a jazykové zkoušky v očích zákona na  úrovni mediků . Musí mít stálý dozor  jednoho  školitele. Tento školitel  nesmí být  školitelem  dalšího , i třeba českého, lékaře .

Koncert dětského pěvecké sboru Boni Pueri  ( www.bonipueri.cz) jsme si vyposlechli v kapli Sv. Jiří. Všichni ocenili změnu  proti minulému  koncertu. ŽIDLE ! .  Chlapci  využili krásné schodiště v kapli  k zajímavému  nástupu se svíčkami .Sbor  pod vedením sbormistra  Jaroslava Šlaise předvedl  jak sakrální skladby , tak i písně  z Čech  a z celého světa .  Druhý sbormistr, pan Pavel Horák , dohlížel z hlediště s námi .  Chlapce doprovázela klavíristka, jejíž jméno jsem  , bohužel, nezaznamenal  . Kánony, chorály a nevím co ještě se krásně nesly kaplí .  Známé skladby i úpravy  písní chytily asi všechny přítomné . Mě vzala nejvíc  Vltava. Tu můžu v jakékoliv úpravě. Po koncertě  jsme se rozdělili. Některé skupiny lékařů šli na prohlídky zámku, jiné na raut. Prohlídku si chválili všichni, jídla  bylo dost.  Nově jsme   objednali ochutnávku vín. Přijel pan Mádl z Velkých Bílovic ( www.vasvinar.cz )  a víno měl  pěkné a bylo ho  dost. Pro zájemce  je  přiložený kontakt , kde najdete i nabídkový list. Cenik_vina.pdf    .    Zaváží pravidelně  i do středních  Čech.  Raut proběhl  příjemně, masožravci i sladkomilní mohli být spokojeni.  Obsluha byla na jedničku . Předběžné náklady  za akci byly probrány  předem  na představenstvu  OS   , vyúčtování bude k nahlédnutí ve výsledovce  našeho sdružení.

Takže  nezbývá  než si popřát  :  Tak zase  příště !   

Petr Kubarič, předseda

Boni Pueri

 

Raut ve svatebních salóncích

U vinaře bylo plno

A ještě trochu sladkého.